Szanowni Państwo!

Serdecznie witamy na stronie internetowej, Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim.
Mamy nadzieję, że zawarte informacje będą Państwu pomocne.  

Strona ma wyłącznie charakter informacyjny.

 

Ważny komunikat !

 

Reorganizacja Sądów Rejonowych

link

 

 

UWAGA !

 

Zarządzenie nr 19/2014

Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie WIkp.

z dnia 27 maja 2014 r.

 

 

Na mocy art. 30 ust. I ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach

urzędów państwowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 269) w związku z art. 18 ustawy

z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach s4d6w i prokuratury (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr

109,po2.639 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

Dzień 20 czerwca 2014 r. ustalam dniem wolnym od pracy dla pracowników

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., z jednoczesnym obowiązkiem jego

odpracowania w dniu 5 lipca 2014 r.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Prezes Sądu Rejonowego

 w Gorzowie Wlkp.

SSO Ewa Wieczór


 

Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

 


Siedziba Sądu

ulica: Chopina 52 blok 10

Gorzów Wielkopolski 66-400

Centrala, Telefon: 957 256 400

 


Biuro Obsługi Interesantów, Telefon: 957 256 503

957 256 504

Biuletyn Informacji
Publicznej
więcej »
bip
Elektroniczna Skrzynka Podawcza więcej »
Przeglądarka
Ksiąg Wieczystych
więcej »